Firma SEL świadczy usługę polegającą na wykonaniu pomiaru drgań przyrządem PRUFTECHNIK. Pomiar prędkości drgań wykonuje się w maszynach z łożyskami tocznymi. Klasyfikacja drgań według norm ISO dla poszczególnych klas maszyn ocenia się w czterostopniowej skali:

  1. Idealny
  2. Dopuszczony do ruchu bez ograniczeń
  3. Dopuszczony do ruchu z ograniczeniami
  4. Niedopuszczony

Badanie drgań pozwala też określić przypuszczalną przyczynę np. uszkodzone łożysko, uszkodzone sprzęgło, złe ustawienie maszyn, brak wyważenia. Wcześnie wykryta przyczyna drgań i jej usunięcie pozwala zapobiec poważniejszej awarii.