Obróbka skrawaniem

Świadczymy usługi w zakresie obróbki skrawaniem. Specjalizujemy się przede wszystkim w regeneracji maszyn elektrycznych. Oferujemy:

- regenerację wałków

- regenerację gniazd łożyskowych w pokrywach do średnicy 1600 mm

- zmianę średnicy i długości wałków w silnikach elektrycznych

- rozwiercanie sprzęgieł

- wykonywanie specjalnych kół pasowych

- spawanie

- regeneracja mechaniczna elementów metalowych

- precyzyjne toczenie metalu

- specjalne konstrukcje

Obróbki tokarskie wykonujemy w oparciu o zalecenia producentów, przestrzegając klas tolerancji wg ISO PN-EN ISO 286-1.